Wodomierz Ferro MID jednostr,suchob. 3/4" do 90C (ciepła woda)

EAN: 5901095665165

Opis produktu

CD SD PLUS to wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, z transmisją magnetyczną - Super Dry, dla pomiaru objętości wody zimnej (T50) lub gorącej (T30I90). Jedynym elementem stykającym się z wodą płynącą w przewodzie rurowym jest turbina; zatem odczyt możliwy jest także wtedy, gdy woda zanieczyszczona jest zawieszonymi cząstkami stałymi lub piaskiem, lub ma wysoki wskaźnik twardości.Gama wyrobów CD SD PLUS odpowiada Dyrektywie 2004/22/CE [załącznik MIOO1], przyjętej we Włoszech dekretem z mocą ustawy nr 22 z 2 lutego 2007; wyroby te posiadają moduły sprawdzające: B+D, co daje doskonały wskaźnik max Q3/Q1 [R] równy 100 dla montażu poziomego oraz 50 dla pionowego. Wyroby CD SD PLUS mogą być dostarczane wersji wstępnie przystosowanej, z późniejszym uruchomieniem nadajnika impulsów; taka wersja nie zmieni charakterystyk pracy standardowego licznika, a w szczególności nie wpływa to na odczyt zużycia wody na liczydle wodomierza. Poza certyfikatami metrologicznymi, wyroby z serii CD SD PLUS posiadają atesty użytkowe i mogą być stosowane w układach wody pitnej, zgodnie z dyrektywami włoskimi [DM 174] i zagranicznymi. Charakterystyka eksploatacyjna oraz budowa licznika Zgodność z dyrektywą 2004/22/CE (załącznik MI-001). Oplombowana obudowa mosiężna. Podwójne mocowanie obrotowe; trzpienie niemagnetyczne, ze stali nierdzewnej AISI 316; dzięki temu turbina obraca się w równowadze w każdych warunkach przepływu oraz instalacyjnych. Filtr wlotowy, o odpowiedniej powierzchni. Zabezpieczenie przed magnesami zewnętrznymi. Wewnętrzne urządzenie regulacyjne. Mechanizm wewnętrzny z plastyku, niehigroskopijny, przeciwosadowy, wytrzymały na zużycie mechaniczne. Na życzenie - możliwa dostawa licznika z pokrywą ochronna. Ciśnienie znamionowe (PN) 16 bar. Montaż: poziomy lub pionowy. Uwaga: bez konieczności stosowania przewodów rurowych prostoliniowych u góry lub u dołu licznika. Max temperatura wody rurociągowej: 50 lub 90°C. Numer fabryczny zostaje umieszczony na tarczy wodomierza w postaci cyfrowej lub kodu kreskowego. Możliwa dostawa w wersji wstępnie przystosowanej, z późniejszym uruchomieniem nadajnika impulsów. 100% produkcji poddaje się sprawdzeniu na 3 punktach krzywej charakterystyki hydrauliczne (Q1, Q2, Q3) na stanowiskach pomiarowych zgodnie z ISO 4064/3 oraz ISO 4185 [EN 14154/lll], z atestem europejskiej firmy metrologicznej.
Mrówka Myszków
Siedziba:
ul. Pułaskiego 68e, 42-300, Myszków
Telefon: 34 343 02 01, 607 444 559
E-mail: myszkow@psbmrowka.com.pl
NIP: 577-10-62-496
REGON: 150215402